เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

ไฟล์ที่ 1. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท
ขนาด 0.28 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้