เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

QR Code หน้านี้