เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 โดยได้เน้นย้ำให้บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการให้บริการประชาชน โดยให้บริการทางขึ้นอาคารด้านหน้าทางเดียว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่มาติดต่อราชการ
QR Code หน้านี้