เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ช่องทางชำระภาษีโดยใช้ Application "เป๋าตุง" เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีค่าทำเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.38 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้