เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ไฟล์ที่ 1. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประเภท
ขนาด 0.03 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้