เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ดประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  6  มีนาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหรองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้