เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสนับสนุนนักเรียนเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการสนับสนุนนักเรียนเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจากนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการมอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมหรองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้