เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้ง พร้อมรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 บรรยากาศการรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หลังปิดหีบเลือกตั้ง พร้อมผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 47 หน่วยเลือกตั้ง จากนั้นศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะรายงานผลให้กับ กกต.ขอนแก่น ตามขั้นตอนต่อไป
QR Code หน้านี้