เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 กรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดทั้งหมด4หน่วย มีหน่วยที่ 16 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 18 หน่วยที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีสะอาด หน่วยที่ 2 ศาลากลางบ้านบ้านคำไฮ หน่วยที่ 10 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติสุข
QR Code หน้านี้