เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ก่อนวันเลือกตั้ง

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมารับอุปกรณ์อย่างพร้อมเพรียง มีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียด และได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นาย อภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.จังหวัดขอนแก่น นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทองปักษ์ ไทธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ดร.วรพล จันทร์ธีรยานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้