เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์เกลือ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เกลือ เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยมีการสาธิตขั้นตอนการผลิตเกลือ โดยนายบุญเกิด สอนเพ็ง ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในการผลิตเกลือสินเธาว์ ในท้องถิ่นมาช้านาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์ และคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รวมไปถึงน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ทั้งนี้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ทั้งภายในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้