เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 บ้านเป็ด ถนนบ้านเป็ด (แยกทางหลวงหมายเลข 12 ถึงวัดท่าบึง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 บ้านเป็ด ถนนบ้านเป็ด (แยกทางหลงหมายเลข 12 ถึงวัดท่าบึง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 1.42 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้