เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมกิจกรรม Big Cleanning day ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleanning day ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งมีกิจกรรมทำความสะอาด กวาดเศษขยะและใบไม้ ฉีดน้ำล้างพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ โดยรอบบริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้