เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจองสิทธิสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจองสิทธิสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
ประเภท
ขนาด 0.56 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้