เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เข้าร่วมพิธีปล่อยชุดสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคี

วันที่ 4 มีนาคม 2564 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เข้าร่วมพิธีปล่อยชุดสายตรวจร่วมชุมชนรอบค่ายสามัคคี โดยกรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย โดยมี พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมชมขบวนชุดสายตรวจ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้