เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2526 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมทำแนวกันไฟไปแล้วเมื่อวานนี้ โดยการกลบดินเป็นแนวกั้นพร้อมตัดหญ้าและต้นไม้ที่แห้งตาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำลดฝุ่นละอองบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด รวมไปถึงถนนศรีจันทร์ไปจนถึงบึงหนองโคตรและลานจอดรถตลาดคำไฮ
QR Code หน้านี้