เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เขตเลือกตั้งที่ 2

ไฟล์ที่ 1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เขตเลือกตั้งที่ 2
ประเภท
ขนาด 0.35 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้