เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4
QR Code หน้านี้