เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อหาข้อมูลความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านของแต่ละโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและโรงเรียนในเขตตำบลบ้านเป็ด ทั้งหมด 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด การทำพานบายศรี,การขับร้องสรภัญญะ
2.โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) การทำพานบายศรี
3.โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง การทำพานบายศรี
4.โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง การทำพานบายศรี
5.โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชำบำรุง นาฏศิลป์พื้นเมือง
6.โรงเรียนบ้านกอก ศิลปะแม่ไม้มวยไทย,การประดิษฐ์ธุงใยแมงมุม
7.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 การทำพานบายศร,ตกแต่งและประดับผ้า
8.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย,ตัดกระดาษรวงผึ้ง,การทำปุ๋ยอินทรีย์
9.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น การขับร้องสรภัญญะ
และปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้