เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมจับสลากหมายเลขผู้สมัคร บรรยากาศการรับสมัครที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านเป็ดต่างมากันก่อนเวลา 08.30 น. อันเป็นเวลาเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยจะมีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ และ เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
QR Code หน้านี้