เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ไฟล์ที่ 1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
ประเภท
ขนาด 1.7 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้