เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

QR Code หน้านี้