เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.33 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้