เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแจ้งและติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล และประชาสัมพันธ์ร่วมงาน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 รวมไปถึงการขอมติในที่ประชุมเรื่องการยกฐานนะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้