เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ระบบท่อคู่) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงปากท่อพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (บริเวณหน้าบ้านจิตตะมัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ระบบท่อคู่) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงปากท่อพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (บริเวณหน้าบ้านจิตตะมัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 1.72 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้