เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.31 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้