เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประเภท
ขนาด 0.53 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้