เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้