เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2564 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำกระปุกออมสิน กล่องดินสอ อุปกรณ์การเรียน แจกให้เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดงดจัดกิจกรรมวันเด็ก 2564 จึงได้สนับสนุนสิ่งของให้ทางโรงเรียนแทน
QR Code หน้านี้