เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แนวทางการพิจารณาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง

ไฟล์ที่ 1. แนวทางการพิจารณาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ประเภท
ขนาด 1.04 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้