เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563

ไฟล์ที่ 1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563
ประเภท
ขนาด 1.29 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้