เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมโครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ประจำ เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ประจำ เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้