เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้