เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร

เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
QR Code หน้านี้