เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

"ชาวตำบลบ้านเป็ด ร่วมงานรำบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประจำปี 223"

"ชาวตำบลบ้านเป็ด ร่วมงานรำบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประจำปี 223"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรำบวงสรวง ฉลอง 223 ปี บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ณ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรำบวงสรวงในครั้งนี้ มีประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงานรำบวงสรวง ทั้งหมด 26 อำเภอ รวมแล้วกว่า 7 หมื่นคน รวมถึงชาวบ้านในตำบลบ้านเป็ด และ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้าร่วมงานรำบวงสรวงในครั้งนี้

QR Code หน้านี้