เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 (จำนวน 15 สาขา 57 รางวัล)

ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 (จำนวน 15 สาขา 57 รางวัล)
ประเภท
ขนาด 2.58 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้