เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์ที่ 1. บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หน้า 1-600
ประเภท
ขนาด 15.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หน้าที่ 601-1231
ประเภท
ขนาด 15.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)
ประเภท
ขนาด 0.39 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้