เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.84 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้