เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานขับเคลื่อน "ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น" และช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา

ประชาสัมพันธ์ป้าย การดำเนินงานขับเคลื่อน "ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น" และช่องทางที่สามารถให้ประชาชนติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา/แจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้
และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านทาง Official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
1.ผ่านทางลิงค์ : https://lin.ee/UE9mSzw
2.Line ID : @266tbyit
QR Code หน้านี้