เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ฉีดพ่นควัน ควบคุมไข้เลือดออก หมู่ที่ 8

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 ลงพื้นที่ฉีดพ่นควัน ควบคุมไข้เลือดออก หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้