เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ มาตราการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์ มาตราการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประเภท
ขนาด 1.48 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้