เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล ในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจฉราวรรณ กองพล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลนครขอนแก่น ในการนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
QR Code หน้านี้