เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณบึงหนองโคตร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณบึงหนองโคตร โดยจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่คนในชุมชน โดยการปลุกจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในงานมีกิจกรรมจัดขบวนแห่กระทง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ด และชุมชน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยลายแคนแก่นคูณ สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเดินขบวนแห่ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ก่อนเข้าร่วมขวน ต่อด้วยชมการแสดงจากชุมชน และพิธีขอขมาบูชาน้ำ บริเวณศาลาท่าน้ำ บึงหนองโคตร โดยพ่อคำมวย มูลป้อม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำทางศาสนา เป็นผู้นำกล่าวขอขมาพระแม่คงคาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโปรงลางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้ความสนุกสนานกับผู้ร่วมงาน ร่วมถึงพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนมาร่วมงานลอยกระทงและจับจ่ายซื้อของตลอดเส้นทางถนนหาดทรายริมบึงหนองโคตร ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหา ผกก.สภ.บ้านเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.เมืองขอนแก่น ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกและการจราจรตลอดการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2563 ในครั้งนี้
QR Code หน้านี้