เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 1.14 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้