เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้