เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายนของทุกปี

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 
ร่วมประดับธงชาติไทย  
เนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายนของทุกปี
เพื่อร่วมรำลึกและความภาคภูมิใจของคนในชาติ บริเวณบ้านเรือนและหน่วยงาน
QR Code หน้านี้