เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยเรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระวัฒน์ แสงดาว ตำแหน่งผู้จัดการสมาร์เทรนนิ่งทีมขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเป็ดท่าบึงประชาสงค์เคราะห์ และโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้