เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศอำเภอเมืองขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศอำเภอเมืองขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ประเภท
ขนาด 1.34 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้