เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Thailand Powerboat Princess Cup 2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาทางน้ำ ชิงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 (Thailand Powerboat Princess Cup 2020) โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หาดทรายบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกได้ดังนี้
- การแข่งขันเรือประเภท Sport 40 Hp Open
- การแข่งขันเรือประเภท Scooter 30 Hp Open
- การแข่งขันเรือประเภท Jetski PAO 650 cc.
- และการแข่งขันเรือประเภท F5 standard

โดยจะมีการจัดแข่งขันไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นี้

QR Code หน้านี้