เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2563 ในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกอง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เสนอปัญหาในชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่้น จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้